Tem Bảo Hành 06

Tem 15x50mm, Decal vỡ (tem bảo hành), Không cán màng

Tem Bảo Hành 05

Tem 15x15mm, Decal vỡ (tem bảo hành), Cán màng bóng

Tem Bảo Hành 04

Tem 10x10mm, Decal giấy, Cán màng mờ

Tem Bảo Hành 03

Tem 40x20mm, Decal 7 màu, Cán màng bóng

Tem Bảo Hành 02

Tem 50x15mm, Decal giấy, Không cán màng

Tem Bảo Hành 01

Tem 10x25mm, Decal vỡ (tem bảo hành), Không cán màng

Tính giá tem nhãn tự động

Vui lòng nhập kích thước, số lượng và chất liệu decal

Giá tạm tính
Kích thước nhãn
Số lượng
Loại decal
Đơn giá sản phẩm 0
Thành tiền

0

Giảm giá 0
Tổng thanh toán

0